The Kissing Booth 2 เดอะ คิสซิ่ง บูธ 2 (2020)

The Kissing Booth 2 เดอะ คิสซิ่ง บูธ 2 (2020)

Quality: Year: Duration: 132 MinView: 20 views
3152 votes, average 8.1 out of 10

ขณะใกล้ถึงเวลาที่ต้องเลือกมหาวิทยาลัย แอลล์ยังต้องประคับประคองความรักทางไกลกับโนอาห์ มิตรภาพของเธอกับลีที่เริ่มเปลี่ยน และความรู้สึกที่เธอมีต่อเพื่อนร่วมชั้นคนใหม่

Release:
Language:English