Avengers: Infinity War มหาสงครามล้างจักรวาล

Avengers: Infinity War มหาสงครามล้างจักรวาล

Quality: Year: Duration: 150 MinView: 55 views
17386 votes, average 8.3 out of 10

เหล่าอเวนเจอร์ยังคงต้องปกป้องโลกจากภัยอันตรายครั้งใหญ่ที่เกินกว่าที่ซุปเปอร์ฮีโร่คนเดียวจะรับมือได้ อันตรายครั้งใหม่นั้นมาจากเงามืดของจักรวาล ‘ทานอส’ จอมเผด็จการแห่งจักรวาล เป้าหมายของเขาคือการรวบรวมอัญมณี อินฟินิตี้สโตนส์ทั้งหก เพื่อครอบครองพลังที่เกินจะจินตนาการถึง และใช้พวกมันในการเปลี่ยนแปลงความจริงทั้งมวลของจักรวาล ทุกสิ่งทุกอย่างที่อเวนเจอร์ต่อสู้มาก็เพื่อสิ่งนี้ ชะตากรรมของโลกและจักรวาลไม่เคยสั่นคลอนเท่านี้มาก่อน

Tagline:อเวนเจอร์ส: มหาสงครามล้างจักรวาล – An entire universe. Once and for all.
Country:
Release:
Language:English,
Budget:$ 300.000.000,00
Revenue:$ 2.046.239.637,00
Director: